Kateoria: Prawo konkurencji

0

Wpis postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych – skutek tylko wobec konkretnego przedsiębiorcy

Niedawno pisałam o skutkach wytoczenia powództwa o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone [http://warszawablog.garrigues.com/skutki-wytoczenia-powodztwa-o-uznanie-postanowienia-wzorca-umowy-za-niedozwolone], jednak po tygodniu od publikacji wpisu Sąd Najwyższy wydał wyrok, który zmienia dotychczasowe podejście sądów do opisywanej przeze mnie w...