Autor: Mateusz Rydzewski

0

Egzekucja trzema kosami? To nie takie proste.

Nie ulega wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny eliminując z obrotu prawnego bankowy tytuł egzekucyjny wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 roku (sygn. akt P 45/12) rozstrzygnął trwający latami spór o konstytucyjność regulujących go przepisów ustawy...