Krucjata UOKiK przeciwko przedsiębiorcom telekomunikacyjnym – w obronie zbiorowych interesów konsumentów. Nowe podejście Urzędu?

Można powiedzieć, że końcówka 2016 r. i początek 2017 r. zatrząsnęły rynkiem telekomunikacyjnym. Jest to spowodowane wzmożoną aktywnością UOKiK, który od początku 2016 r. prowadzi liczne postępowania i postępowania wyjaśniające dotyczące domniemanych naruszeń zbiorowych...