Praktyczny przewodnik po prawie

0

Najprawdopodobniej z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdą zmiany, w wyniku których podatnicy nie będą już mogli swobodnie dysponować kwotą VAT wynikającą z wystawionej faktury. Wynikać to będzie z planowanej zmiany dotyczącej tzw. podzielonej płatności VAT (split payment). Nowe przepisy wiążą się także z innymi zmianami w zakresie VAT, dlatego warto już teraz przygotować się do ich wejścia w życie

Dotychczas kwota podatku VAT, od momentu jej wpływu na konto firmy do momentu zapłaty na konto urzędu skarbowego, pozostawiona była do swobodnej dyspozycji podatnika. Ponieważ mechanizm ten był często wykorzystywany do nadużyć VAT, Minister...

0

O przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi omówienie problemów związanych ze stosowaniem Ustawy

Niniejszym zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem omawiającym między innymi kwestie związane z: zastosowaniem Ustawy względem podmiotów nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej kwalifikacją praktyk handlowych problemami związanymi ze stosowaniem Ustawy przebiegiem postępowania przed Prezesem...